Hyppää sisältöön

Kuvituskuva graffitti Orimattilassa 1600x300x72

Orimattilan varhaiskasvatus- ja opetuspalvelut järjestävät kaupungin lapsille ja nuorille laadukasta kasvatusta ja koulutusta varhaisesta lapsuudesta aikuisuuden kynnykselle.

Varhaiskasvatus on pienten lasten eri elämänpiireissä tapahtuvaa kasvatuksellista vuorovaikutusta, jonka tavoitteena on edistää lasten tasapainoista kasvua, kehitystä ja oppimista. Varhaiskasvatus koostuu hoidon, kasvatuksen ja opetuksen kokonaisuudesta.

Varhaiskasvatusta järjestetään valtakunnallisten linjausten mukaisesti varhaiskasvatuspalveluissa, joista keskeisimpiä ovat päiväkotitoiminta, perhepäivähoito sekä avoin varhaiskasvatustoiminta. Avoin päiväkoti Kimppa löytyy verkkosivuilta tästä.

Esiopetusta järjestetään päiväkotien lisäksi muutaman koulun yhteydessä. Kaupungilla on kuusi päiväkotia. Kunnallisten palveluiden lisäksi Orimattilassa toimii viisi yksityistä varhaiskasvatuspalveluiden tuottajaa.

Perusopetus

Perusopetus on esiopetuksesta alkavaa koulutusjatkumoa. Perusopetus tarjoaa oppilaille mahdollisuuden laajan yleissivistyksen perustan muodostamiseen ja oppivelvollisuuden suorittamiseen. Se antaa valmiudet ja kelpoisuuden toisen asteen opintoihin. Se ohjaa oppilaita löytämään omat vahvuutensa ja rakentamaan tulevaisuutta oppimisen keinoin. Orimattilan kaupunki järjestää myös koululaisten iltapäivätoimintaa peruskoulun 1. ja 2. luokan oppilaille sekä erityisentuen oppilaille.

Orimattilassa on 10 perusasteen koulua. Orimattilan keskustassa on kaksi alakoulua ja Jokivarren koulu, joka on yhtenäiskoulu, jossa oppilaat käyvät koko peruskoulunsa. Kyläkouluja Orimattilassa on kuusi. Orimattilan kyläkouluista ja keskustan alueen alakouluista oppilaat jatkavat opiskelua Orimattilan yhteiskoulun yläluokilla.

Toisen asteen koulutus

Erkko-lukio on Orimattilan ainoa toisen asteen oppilaitos. Erkko-lukio on yleissivistävä, valtakunnalliseen ylioppilastutkintoon ja jatko-opintoihin johtava, viestintää painottava yleislukio. Erkko-lukio antaa opiskelijalle hyvän yleissivistyksen sekä jatko-opintokelpoisuuden ja ohjaa häntä kasvamaan nuoreksi aikuiseksi, joka on vastuuntuntoinen ja yhteistyökykyinen, taitava ajattelija, kulttuurinsa tunteva ja kansainvälinen, viestintätaitoinen sekä ympäristöään arvostava yhteiskunnan jäsen.

Toisen asteen tutkintoon johtavaa ammatillista koulutusta Päijät-Hämeessä järjestävät Koulutuskeskus Salpaus, Lahden diakonialaitos, Pajulahden Urheiluopisto ja Vierumäen urheiluopistoeiluopisto. Orimattilassa ei ole ammatillisen koulutuksen toimipistettä ja nuoret hakeutuvat useimmiten opiskelemaan Salpaukseen.

Orimattilan varhaiskasvatus- ja opetuspalveluilla on omat www-sivut täällä. 
Orimattilan päiväkodit: Päiväkotien sivuille pääset tästä.
Orimattilan koulut: Koulujen sivuille tästä.

Varhaiskasvatuksen sähköinen palvelu ja sähköinen asiointi täällä: https://peda.net/orimattila/v/hpl

Koulujen Wilma-järjestelmään täältä: orimattila.inschool.fi