Hyppää sisältöön

Tällä sivulla ilmoitetaan kunnan tarjousmenettelyllä tehtävistä hankinnoista. Orimattilan kaupungin avoimet tarjouspyynnöt näet alla:

Tarjouspyyntö: Varsapuiston saneeraus


Orimattilan kaupungin yhdyskuntatekniikka pyytää tarjousta Varsapuiston saneerausurakasta.

Urakan kohteena on Varsapuiston alueen rakennekerrosten uusiminen, alueen kiveystyöt, huleveden saneeraus, valaistuksen rakentaminen, pysäköintialueen laajennus ja Varsapatsaan kunnostus sekä kevyen liikenteen väylän rakentaminen kokonaisurakkana. Urakkaan sisältyy kaikki rakentamisen vaatimat rakennustyöt suunnitelma- ja tarjouspyyntöasiakirjoissa määriteltyine kaikkine töineen, materiaaleineen, varusteineen ja laitteineen sisältäen myös työmaatiet, työnaikaiset liikennejärjestely- ja kunnossapitotyöt tämän sopimuksen mukaisesti.
Urakan sisältö ja laajuus on määritelty tarjouspyyntöasiakirjoissa.

Tarjouspyyntöaineisto
Tarjouspyyntöaineisto on kokonaisuudessaan saatavissa osoitteessa:
https://tarjouspalvelu.fi/orimattila?id=233894&tpk=d0dd5fa5-ff25-4550-bbb3-2c2db64161db

Lisämateriaali
Tarjouspyynnön mahdollinen lisämateriaali saatavissa osoitteessa:
https://tarjouspalvelu.fi/orimattila?id=233894&tpk=d0dd5fa5-ff25-4550-bbb3-2c2db64161db

Kysymykset ja vastaukset
Lisätietokysymykset on lähetettävä 13.05.2019 12:00 mennessä. Kysymykset tulee lähettää Tarjous-palvelu-toimittajaportaalista:
https://tarjouspalvelu.fi/orimattila?id=233894&tpk=d0dd5fa5-ff25-4550-bbb3-2c2db64161db

Kysymykset ja niihin vastaukset esitetään Cloudian tarjouspalvelussa viimeistään 15.5.2019 klo 16.00. Lisäkirjeitä ei erikseen postiteta, vaan tarjouksen antajan on tarkastettava itse, onko lisäkirjeitä julkaistu.

Tarjouspyyntö: Käkeläntien ja Kärrytien alue, saneeraus

Orimattilan kaupungin yhdyskuntatekniikka ja Orimattilan Vesi Oy pyytävät tarjousta Käkeläntie / Kärrytien, alueen saneerauksesta.
Urakan kohteena on Orimattilan kaupungin Käkeläntie, Kärrytie, Kärrysepäntie, Lemmentie, Lemmentie jk+pp, ja hulevesihuollon sekä katujen rakentaminen kokonaisurakkana tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti.

Orimattilan Vesi Oy jätevesiviemärin ja vesijohdon saneeraus tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti. Valaistuksen suojaputkitukset, kaapelointi ja jalustojen asennus tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti. Urakan sisältö ja laajuus on määritelty
tarjouspyyntöasiakirjoissa.


Tarjouspyyntöaineisto
Tarjouspyyntöaineisto on kokonaisuudessaan saatavissa osoitteessa:
https://tarjouspalvelu.fi/orimattila?id=233335&tpk=08c13900-2f4d-4ba0-b9b4-50ffaba166ae


Lisämateriaali
Tarjouspyynnön mahdollinen lisämateriaali saatavissa osoitteessa:
https://tarjouspalvelu.fi/orimattila?id=233335&tpk=08c13900-2f4d-4ba0-b9b4-50ffaba166ae


Kysymykset ja vastaukset
Lisätietokysymykset on lähetettävä 24.04.2019 12:00 mennessä. Kysymykset tulee lähettää Tarjouspalvelu-toimittajaportaalista:
https://tarjouspalvelu.fi/orimattila?id=233335&tpk=08c13900-2f4d-4ba0-b9b4-50ffaba166ae


Kysymykset ja niihin vastaukset esitetään Cloudian tarjouspalvelussa viimeistään 26.4.2019 klo 14.00. Lisäkirjeitä ei erikseen postiteta, vaan tarjouksen antajan on tarkastettava itse, onko lisäkirjeitä julkaistu.

 

Tarjouspyyntö: Hennan bulevardi 4.vaihe

Orimattilan kaupungin yhdyskuntatekniikka ja Orimattilan Vesi Oy pyytävät tarjousta Hennan bulevardin 4.vaiheen urakasta.

Urakan kohteena on Orimattilan kaupungin Hennan bulevardin, Harjulankadun, Inkiväärinkujan, Y1, Y2, Y3, Y4-teiden ja hulevesiviemärien rakentaminen kokonaisurakkana tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti.

Orimattilan Vesi Oy jätevesiviemärin ja vesijohdon tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti. Urakan sisältö ja laajuus on määritelty tarjouspyyntöasiakirjoissa.

Tarjouspyyntöaineisto
Tarjouspyyntöaineisto on kokonaisuudessaan saatavissa osoitteessa:
https://tarjouspalvelu.fi/orimattila?id=232858&tpk=b77af923-ea9b-4d64-9fe3-390c95301ea0

Lisämateriaali
Tarjouspyynnön mahdollinen lisämateriaali saatavissa osoitteessa:
https://tarjouspalvelu.fi/orimattila?id=232858&tpk=b77af923-ea9b-4d64-9fe3-390c95301ea0

Kysymykset ja vastaukset
Lisätietokysymykset on lähetettävä 23.04.2019 12:00 mennessä. Kysymykset tulee lähettää Tarjouspalvelu-toimittajaportaalista:

https://tarjouspalvelu.fi/orimattila?id=232858&tpk=b77af923-ea9b-4d64-9fe3-390c95301ea0

Kysymykset ja niihin vastaukset esitetään Cloudian tarjouspalvelussa viimeistään 25.4.2019 klo 16.00. Lisäkirjeitä ei erikseen postiteta, vaan tarjouksen antajan on tarkastettava itse, onko lisäkirjeitä julkaistu.

 

Tarjouspyyntö: Metsärinteen alueen jatkorakentaminen

Orimattilan kaupungin yhdyskuntatekniikka ja Orimattilan Vesi Oy pyytävät tarjousta Orimattilan kaupungin Metsärinteen alueen kunnallistekniikan jatkorakentamisesta kokonaisurakkana seuraavien tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti.

Tarjouspyyntöaineisto
Tarjouspyyntöaineisto on kokonaisuudessaan saatavissa osoitteessa:
https://tarjouspalvelu.fi/orimattila?id=220583&tpk=ee3ed929-6e30-446d-8c8a-0ae2412e091a

Lisämateriaali
Tarjouspyynnön mahdollinen lisämateriaali saatavissa osoitteessa:
https://tarjouspalvelu.fi/orimattila?id=220583&tpk=ee3ed929-6e30-446d-8c8a-0ae2412e091a

Kysymykset ja vastaukset
Mahdolliset tarjouspyyntöä koskevat kysymykset tulee esittää viimeistään 10.4.2019 klo 12.00 mennessä osoitteella:


https://tarjouspalvelu.fi/orimattila?id=220583&tpk=ee3ed929-6e30-446d-8c8a-0ae2412e091a


Kysymykset ja niihin vastaukset esitetään Cloudian tarjouspalvelussa viimeistään 11.4.2019 klo 15.30. Lisäkirjeitä ei erikseen postiteta, vaan tarjouksen antajan on tarkastettava itse, onko lisäkirjeitä julkaistu.