Hyppää sisältöön

Tällä sivulla ilmoitetaan kunnan tarjousmenettelyllä tehtävistä hankinnoista. Orimattilan kaupungin avoimet tarjouspyynnöt näet alla:

 

Tarjouspyyntö, ruokakuljetukset

Orimattilan ateriapalvelu pyytää tarjouksia ruokakuljetuksista ajalle 1.3.2019–28.2.2022. Tarjoukset tulee jättää 16.1.2019 kello 12.00  mennessä. Tarjousasiakirjat voi pyytää sähköpostilla

 

Kaitilantien saneeraus, Orimattila, KU

Pvm: 4.12.2018 – 3.1.2019
Klo: 12:00

TARJOUSPYYNTÖ

Tarjouspyyntöaineisto

Tarjouspyyntöaineisto on kokonaisuudessaan saatavissa tältä sivulta.

Lisämateriaali
Tarjouspyynnön mahdollinen lisämateriaali saatavissa myös tältä sivulta.

Kysymykset ja vastaukset
Mahdolliset tarjouspyyntöä koskevat kysymykset tulee esittää sähköpostitse viimeistään 17.12.2018 klo 12.00 mennessä osoitteella:

ja kopiona

Kysymykset ja vastaukset esitetään tällä sivustolla viimeistään 19.12.2018 klo 14.00. Lisäkirjeitä ei erikseen postiteta, vaan tarjouksen antajan on tarkastettava itse onko lisäkirjeitä julkaistu.

 

2. Lisäkirje 19.12.2018
Salolan maankaatopaikalle ei oteta vastaan vanhoja asfaltteja ja betonia. Urakoitsija kuljettaa asfaltit ja betonit kustannuksellaan asianmukaiseen vastaanottopaikkaan.

Puhtaat soramaat urakoitsija toimittaa kustannuksellaan Ämmätöyrään soranottoalueen maisemointiin (rinteen luiskaukseen). Alue sijaitsee 5-6 km etäisyydeltä urakkakohteesta.

Katuluiskien nurmetusluokka on maisemanurmi 1. Poikkeuksena Kaitilantien eteläpuolen plv 140-920, jonka katuluiskan nurmetusluokka on A3.

 

1. Lisäkirje 11.12.2018
Tilaajan tarkennukset työselostukseen. (Kursivoidut kohdat muutetaan alla olevien tekstien mukaisiksi.)

1140 Poistettavat ja siirrettävät maa- ja pengerrakenteet
Tekniset vaatimukset InfraRYL 11400 mukaiset
Olemassa olevat katurakenteet poistetaan massanvaihtoalueilla siten, että rakennekerrokset
voidaan perustaa suunnitelman osoittamalla tavalla. Ylijäämämaat ja vanhat
asfaltit urakoitsija kuljettaa kustannuksellaan maankaato / vastaanottopaikalle.

1141.1 Poistettavat pintamaat
Poistettavat pintamaat (sivuojien perkaus) käytetään ensisijaisesti alueelle tehtäviin
täyttöihin ja luiskaverhouksiin ja loput urakoitsija kuljettaa kustannuksellaan maankaatopaikalle.

1140 Poistettavat ja siirrettävät maa- ja pengerrakenteet
Tekniset vaatimukset InfraRYL 11400 mukaiset
Olemassa olevat katurakenteet poistetaan massanvaihtoalueilla siten, että rakennekerrokset
voidaan perustaa suunnitelman osoittamalla tavalla. Vanhat asfaltit urakoitsija kuljettaa kustannuksellaan vastaanottopaikalle. Lähin ylijäämämaiden sijoituspaikka on Salolan maankaatopaikka. Salolan maankaatopaikka sijaitsee Olympiavoittajantien päässä. Maankaatopaikkamaksua ei peritä, mutta urakoitsija hankkii kustannuksellaan ajoneuvokohtaiset lommiavaimet (50€ alv 0% / ajoneuvo). Maankaatopaikalle saa tuoda ainoastaan puhtaita maa- ja kiviaineksia. Esim. kantoja ei vastaanoteta.

1141.1 Poistettavat pintamaat
Poistettavat pintamaat (sivuojien perkaus) käytetään ensisijaisesti alueelle tehtäviin
täyttöihin ja luiskaverhouksiin. Lähin ylijäämämaiden sijoituspaikka on Salolan maankaatopaikka. Salolan maankaatopaikka sijaitsee Olympiavoittajantien päässä. Maankaatopaikkamaksua ei peritä, mutta urakoitsija hankkii kustannuksellaan ajoneuvokohtaiset lommiavaimet (50€ alv 0% / ajoneuvo). Maankaatopaikalle saa tuoda ainoastaan puhtaita maa- ja kiviaineksia. Esim. kantoja ei vastaanoteta.

 

2140 Päällysteet ja pintarakenteet
2141 Sidotut päällysteet
Kaitilantielle ja kevyen liikenteen väylille rakennetaan uusi kulutuskerros. Kaitilantien
kulutuskerros tehdään AB16/100 ja kevyen liikenteen väylät AB11/100. Tasausmassaa
(35 kg/m²) käytetään kevyen liikenteen väylän muotoiluun paaluvälillä 150-480 tyyppipoikkileikkauksen
mukaisesti.
Tekniset vaatimukset InfraRYL 21410 mukaiset.

2140 Päällysteet ja pintarakenteet
2141 Sidotut päällysteet
Kaitilantielle ja kevyen liikenteen väylille rakennetaan uusi kulutuskerros. Kaitilantien kulutuskerros tehdään AB16/100/A kiviaines lujuus- ja muotoluokkavaatimus AN 7 ja kevyen liikenteen väylät AB11/100/C. Tasausmassaa (35 kg/m²) käytetään kevyen liikenteen väylän muotoiluun paaluvälillä 150-480 tyyppipoikkileikkauksen mukaisesti ja tarvittavilta osin myös ajoradalla.
Tekniset vaatimukset InfraRYL 21410 mukaiset.

 

2311 Kasvualustat
2311.2 Paikalla tehtävät kasvualustat
Erillistä kasvualustaa ei rakenneta.

2311 Kasvualustat
23111 Tuotteistetut kasvualustat
Kasvualustoissa tekniset vaatimukset InfraRYL 2311 mukaiset. Suunnitelmissa esitetyt kasvualustat rakennetaan tuotteistettujen kasvualustanormien mukaisesti. (InfraRYL taulukot 23111:T1-T2, 23111 K1-K2).
Kasvualustojen kaivupohja on muodoltaan ja tasaisuudeltaan sellainen, että siinä ei ole yleiskaltevuudesta poikkeavia, yksittäisiä, vettä kerääviä painanteita. Istutusten kasvualustojen tekeminen ja laadunvalvonta tehdään VRT’17 mukaisesti.
Katteissa tekniset vaatimukset ovat InfraRYL 23120 mukaiset

 

2320 Nurmikot
2321.1 Kylvönurmikot
Katuluiskien nurmetusluokka on maisemanurmi 1.
Tekniset vaatimukset InfraRYL 23211 mukaiset

2320 Nurmikot
2321.1 Kylvönurmikot
Katuluiskien nurmetusluokka on maisemanurmi 1.
Liikenneviheralueen nurmetuksen luokka on A3.
Tekniset vaatimukset InfraRYL 23211 mukaiset

 

2331 Puut
2331.21 Puistolehmus
Kaitilantien ja kevyen liikenteen paaluvälillä 480-920 poistettavien puistolehmusten tilalle
istutetaan uusia puistolehmuksen taimia rym 14-16 suunnitelmien mukaisesti.
Tekniset vaatimukset InfraRYL 23312 mukaiset

2331 Puut
2331.21 Puistolehmus
Kaitilantien ja kevyen liikenteen paaluvälillä 480-920 poistettavien puistolehmusten tilalle istutetaan uusia puistolehmuksen taimia rym 16-18 suunnitelmien mukaisesti. Puiden ympärille katteet InfraRYL 23120 mukaisesti. Kuva 23120:K1. Katteena puistokate. Katetun alueen ulkohalkaisija on yksi metri.
Tekniset vaatimukset InfraRYL 23312 mukaiset

 

Tarjouspyyntö aineisto:

  pdf Tarjouspyyntö 4.12.2018 (807 KB)

  document Liite 1 Tarjouslomake käsittelyvaihe 1 (91 KB)
  document Liite 2 Tarjouslomake käsittelyvaihe 2 (74 KB)
  spreadsheet Liite 3 Lisä- ja muutostöiden yksikköhintaluettelo (107 KB)

  pdf Liite 4 Urakkaohjelma 4.12.2018 (654 KB)

  pdf Liite 5 Yleiskartta pvm. 4.12.2018 (1.37 MB)

  pdf Liite 6 Urakka-aluekartta pvm. 4.12.2018 (2.09 MB)

  archive Liitteet 7-28
Liite 7 R1-1 Saneeraussuunnitelman sisällysluettelo Rev C
Liite 8 R1-2 Työselostus Rev B
Liite 9 Turvallisuusasiakirja pvm. 4.12.2018
Liite10 R3-1 Asemapiirustus Rev B
Liite11 R3-2 Asemapiirustus Rev B
Liite12 R3-3 Asemapiirustus Rev B
Liite13 R3-4 Asemapiirustus Rev C
Liite14 R3-5 Pituusleikkaus Kaitilantie Rev B
Liite15 R3-6 Tyyppipoikkileikkaus
Liite16 R3-7_Tyyppipoikkileikkaus_RevB
Liite17 R3-8 Tyyppipoikkileikkaus Rev_A
Liite18 R3-9 Tyyppipoikkileikkaus
Liite19 R3-10 Paalukohtaiset poikkileikkaukset 420-900
Liite 20 R7-1 Kaapeli- ja johtokartta plv. 0-1062
Liite 21 R8-1 Kaivokortit JV
Liite 22 R8-1 Kaivokortit SV Rev C
Liite 23 R8-1 Kaivokortit SVTK Rev B
Liite 24 R13-1 Katurakennetutkimukset
Liite 25 R13-2 Laboratoriotutkimukset
Liite 26 Orimattilan Vesi Oy työkohtainen työselostus 4.12.2018
Liite 27 Vesihygieniaohje Orimattilan Vesi Oy 4.12.2018
Liite 28 Urakkasopimus_luonnos Kaitilantie (19.83 MB)

  archive Liite 29 Kaitilantien parantamissuunnitelma_RevC - Standard (20.84 MB)