Hyppää sisältöön

Orimattilan kaupunki kilpailuttaa hankinnat noudattaen julkisia hankintoja koskevaa lainsäädäntöä sekä muita hankintoihin liittyviä lakeja ja kriteerejä. Joissain palvelu- ja tavararyhmissä käytetään KL-Kuntahankintojen kilpailutuksia. Myös seudun kuntien yhteistyönä on kilpailutettu joitakin palvelu- ja tarvikehankintoja.

Kansallisen kynnysarvon ylittävien hankintojen hankintailmoitukset julkaistaan julkisten hankintojen ilmoituskanavassa HILMAssa hankinnan arvosta riippuen joko kansallisesti tai EU:n laajuisesti.

Hilmaan tästä.

Pienhankinnoissa (hankintalain kynnysarvot alittavat hankinnat) on käytössä sähköinen kilpailutusjärjestelmä HankintaSampo.

HankintaSampoon tästä.

Kaupunki uudistaa syksyn 2017 aikana hankintaohjeistuksen uuden hankintalain mukaiseksi. Uudessa laissa keskeisiä uudistuksia ovat ns. sosiaalisten kriteerien huomioiminen ja painottamisen mahdollisuus tarjouksia arvioitaessa. Tällainen kriteeri on muun muassa lähihankintojen merkitys paikalliselle työllisyydelle ja muut seurannaisvaikutukset. Uusi hankintalaki on astunut voimaan 1.1.2017.