Hyppää sisältöön

Orimattilan keskustan ilmakuva 2016 1600x300

Ola Duuni palvelee

Ola Duuni Orimattilan kaupungin työllisyyspalvelut antaa ohjausta ja valmennusta orimattilalaisille työttömille työnhakijoille sekä tukee työnantajia sopivan työntekijän löytämisessä yrityksen tarpeisiin.

Ola Duuni on Orimattilan kaupungin tuottama palvelu, joka toimii yhteistyössä mm. Hämeen TE-toimiston, Päijät-Hämeen TYP:in, Orimattilan aikuissosiaalityön, yhdistysten, yritysten ja työnantajien sekä Orimattilan kaupungin eri hallintokuntien kanssa.

Ola Duuni työllisyyspalveluiden tavoitteena on työllistymistä edistävien palveluiden järjestäminen ja kehittäminen, vastuullisen työllisyyspolitiikan edistäminen, työttömien työmarkkina-aseman ja toimeentulon parantaminen sekä työttömyydestä kaupungille aiheutuvien kustannusten kasvun ehkäiseminen.

Ola Duuni etsii ja kartoittaa työntekijöitä ja harjoittelijoita työnantajan tarpeisiin

Yrittäjille ja muille työnantajille palveluneuvontaa mm.
• Orimattila-lisän hakemiseen
• nuorten kesätyöllistämistuen hakemiseen
• työntekijöiden rekrytointiin palkkatuella ja työkokeiluna
• palkkatuetun henkilön edelleensijoittamiseen yritykseen

Työllisyyssuunnitelma 2017 

Orimattilan kaupunginhallitus hyväksyi maanantain 21.11.2016 kokouksessaan työllisyyssuunnitelman vuodelle 2017. 

Työllisyyssuunnitelman mukaan eri toimijoiden yhteistyötä ja kumppanuutta tiivistetään ja selkeytetään. Suunnitelma on työkalu ja kehittämisen väline, jonka avulla työllisyyden hoitoon pyritään löytämään erilaisia ratkaisuja laaja-alaisesti ja joka tuo kehittämistyöhön systemaattisuutta.

Tutustu työllisyyssuunnitelmaan 

pdf Työllisyyssuunnitelma 2017 (576 KB)  

Työllistämisen Orimattila-lisä 2017

Orimattilan kaupunki tukee, työllisyyden hoitoon varattujen vuosittaisten määrärahojen puitteissa, työttömien työllistämistä maksamalla työllistämisen kuntalisää (Orimattila-lisä) yrityksille ja yhdistyksille. Orimattila-lisä on työnantajalle myönnettävä harkinnanvarainen tuki, jota voidaan osoittaa työttömänä työnhakijana olevan henkilön palkkauskustannuksiin. Tuen määrä on 250,00 €/kk/henkilö.

Orimattila-lisän hakeminen ei edellytä te-toimiston maksaman palkkatuen saamista, jos työllistyvän henkilön ja työnantajan edellytykset tuen saamiselle muutoin täyttyvät.

Tutustu Orimattila-lisän perusteiin ja hakuprosessiin  

pdf Orimattila lisä 2017 (168 KB)

pdf Orimattila lisän hakemus (135 KB)

Palkkatuetun henkilön edelleensijoittaminen yritykseen- Orimattilan kaupunki 2017

Orimattilan kaupunki tarjoaa, osana työllisyydenhoitoa, palkkatuetun henkilön edelleensijoittamista yrityksiin. Kaupunki (varsinainen työnantaja) palkkaa työntekijän, joka on saanut vähintään 300 päivää työmarkkinatukea ja jolla on palkkatukioikeus ja sijoittaa hänet yritykseen (käyttäjäyritys). Edelleensijoittaminen on harkinnanvarainen ja sitä voidaan myöntää edelleensijoittamiseen varatun määrärahan puitteissa.

Palkkatuetun henkilön edelleensijoittaminen yritykseen perusteet ja ehdot

pdf Palkkatuetun henkilön edelleensijoittaminen yritykseen (161 KB)

Nuorten kesätyöllistämisen tuki 2017

Orimattilan kaupunki tukee orimattilalaisten nuorten työllistämistä yrityksissä, yhdistyksissä ja yksityisillä työnantajilla harkinnanvaraisella kesätyöllistämisen tuella. Tuki maksetaan vahvistetun määrärahan puitteissa. Tuen suuruus on 200 euroa/kk.

Nuorten kesätyöllistämistuen perusteet ja hakemus

  pdf Nuorten kesätyöllistämisen tuki 2017 (196 KB)  

Nuoren 4H-yrittäjän tuki 2017

Orimattilan kaupunki tukee orimattilalaisten 4H-yrittäjänuorten yrittämistä. Tuki on harkinnanvarainen ja maksetaan nuorten kesätyöllistämistuesta määrärahan puitteissa. Tuen suuruus on 200 euroa.

 Nuoren 4H-yrittäjän työllistämistuen ehdot ja hakemus

pdf Nuoren 4H yrittäjän tuki 2017 (161 KB)