Hyppää sisältöön

Orimattilan keskustan ilmakuva 2016 1600x300

Ola Duuni palvelee

Ola Duuni Orimattilan kaupungin työllisyyspalvelut antaa ohjausta ja valmennusta orimattilalaisille työttömille työnhakijoille sekä tukee työnantajia sopivan työntekijän löytämisessä yrityksen tarpeisiin.

Ola Duuni on Orimattilan kaupungin tuottama palvelu, joka toimii yhteistyössä mm. Hämeen TE-toimiston, Päijät-Hämeen TYP:in, Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän, yhdistysten, yritysten ja työnantajien sekä Orimattilan kaupungin eri hallintokuntien kanssa.

Ola Duuni työllisyyspalveluiden tavoitteena on työllistymistä edistävien palveluiden järjestäminen ja kehittäminen, vastuullisen työllisyyspolitiikan edistäminen, työttömien työmarkkina-aseman ja toimeentulon parantaminen sekä työttömyydestä kaupungille aiheutuvien kustannusten kasvun ehkäiseminen.

Ola Duuni etsii ja kartoittaa työntekijöitä ja harjoittelijoita työnantajan tarpeisiin

Yrittäjille ja muille työnantajille palveluneuvontaa mm.
• Orimattila-lisän hakemiseen
• nuorten kesätyöllistämistuen hakemiseen
• työntekijöiden rekrytointiin palkkatuella ja työkokeiluna
• palkkatuetun henkilön edelleensijoittamiseen yritykseen

Työllistämisen Orimattila-lisä 2020

Työllistämisen Orimattila-lisä on työnantajalle myönnettävä harkinnanvarainen tuki, jota voidaan osoittaa työttömänä työnhakijana olevan orimattilalaisen henkilön palkkauskustannuksiin. Tuki voidaan myöntää yritykselle, yhdistykselle, säätiölle, kunnalle tai kuntayhtymälle. Tuen määrä on enintään 250,00 €/kk/henkilö tai korotettuna tietyin ehdoin enintään 350€/kk/henkilö.

Orimattila-lisän hakeminen ei edellytä te-toimiston maksaman palkkatuen saamista, jos työllistyvän henkilön ja työnantajan edellytykset tuen saamiselle muutoin täyttyvät.

Tutustu Orimattila-lisän perusteisiin ja hakuprosessiin  

pdf Orimattila-lisä 2020 (206 KB)

pdf Orimattila-lisän hakemus (271 KB)

Palkkatuetun henkilön edelleensijoittaminen yritykseen 2020

Orimattilan kaupunki tarjoaa, osana työllisyydenhoitoa, palkkatuetun henkilön edelleensijoittamista yrityksiin. Kaupunki (varsinainen työnantaja) palkkaa työntekijän, joka on saanut vähintään 300 päivää työmarkkinatukea ja jolla on palkkatukioikeus ja sijoittaa hänet yritykseen (käyttäjäyritys). Edelleensijoittaminen on harkinnanvarainen ja sitä voidaan myöntää edelleensijoittamiseen varatun määrärahan puitteissa.

Palkkatuetun henkilön edelleensijoittaminen yritykseen perusteet ja ehdot

pdf Palkkatuetun henkilön edelleensijoittaminen yritykseen 2020 (379 KB)

Nuorten kesätyöllistämisen tuki 2020

Orimattilan kaupunki tukee orimattilalaisten  15-25-vuotiaiden koululaisten tai opiskelijoiden työllistämistä yrityksissä, yhdistyksissä ja yksityisillä työnantajilla harkinnanvaraisella kesätyöllistämisen tuella. Tuki maksetaan vahvistetun määrärahan puitteissa. Tuen suuruus on 200 euroa/kk.

Nuorten kesätyöllistämistuen perusteet ja hakemus

pdf Nuorten kesätyöllistämisen tuki 2020 (330 KB)

Nuoren 4H-yrittäjän tuki 2020

Orimattilan kaupunki tukee orimattilalaisten 4H-yrittäjänuorten yrittämistä. Tuki on harkinnanvarainen ja maksetaan nuorten kesätyöllistämistuesta määrärahan puitteissa. Tuen suuruus on 200 euroa.

Nuoren 4H-yrittäjän työllistämistuen perusteet ja hakemus

pdf Nuorten 4H yrittäjien tuki 2020 (362 KB)