Hyppää sisältöön

Soile Yli-Mäyryn taidelinnan portti Orimattilassa 1600x300x72

Artikkelin hakemisto

Nyt on aika käyttää ääntä: mitä taidetta ja kulttuuria haluaisit kirjastoautomme Ogan kyytiin?

Kevään aikana Orimattilassa on kerätty asukkaiden ideoita ja toiveita siitä millaista taidetta ja kulttuuriohjelmaa kirjastoauto Olgan kyytiin toivotaan. Nyt orimattilalaisten omista  ideoista päästään äänestämään ja valitsemaan ne ideat, jotka toteutetaan Liikkuva kulttuuritalo -kokeiluhankkeen puitteissa. Eniten ääniä saaneet ideat toteutetaan tulevana syksynä kirjastoautossa ja sen pysäkeillä sekä mahdollisesti vielä kevään 2022 aikana.  

Äänestys alkaa keskiviikkona 5.5. ja on auki 26.5. asti. Äänestää voi verkossa tai Orimattilan terveysaseman, kirjaston ja kirjastoauton äänestyspisteillä.  

Tämä on ulkoinen linkki verkossa äänestämiseen, linkki aukeaa 5.5.2021.

“Kevään aikana asukkailta on tullut todella monipuolisia ja huikeita ideoita. Olemme käyneet kaikki yli 120 ideaa läpi ja jatkojalostaneet niitä monialaisessa työryhmässä. Ideoita on osittain yhdistelty isommiksi kokonaisuuksiksi ja niiden toteutettavuutta on pyritty arvioimaan erilaisista näkökulmista, kuten miten ne saa sovitettua kirjastoauton tilaan, miten ideat voivat tavoittaa erilaisia ihmisiä, miten ne vastaavat ideointiprosessin aikana esiin nousseisiin toiveisiin sekä millainen niiden taiteellinen potentiaali on”  hankkeen projektityöntekijä Miina Pohjolainen taustoittaa.  

Äänestyksessä on mukana 32 ideakokonaisuutta ja nämä ideakokonaisuudet on jaoteltu kuuteen eri kategoriaan taidemuotojen mukaan.  Äänestäjä valitsee siis jokaisesta kuudesta kategoriasta yhden itselleen mieluisimman idean, jonka toivoisi toteutuvan. Jokainen voi äänestää yhden kerran.  

Lisätietojo Liikkuvasta kulttuuritalosta löydät tästä sisäisestä linkistä.

 

Kulttuuripalveluista yleisesti

Orimattilan kulttuuripalveluissa tehtävänämme on mahdollistaa kaikille orimattilalaisille, kesäasukkaille ja matkailijoille matalalla kynnyksellä kulttuurin ja taiteen omaehtoisen harrastamisen, kohtaamisten ja tekemisen mahdollisuuksia yhteistyössä kaupungin asukkaiden ja orimattilalaisten yhteisöjen kanssa. Teemme myös tiivistä yhteistyötä kulttuuripalveluidemme kehittämisessä ja toteuttamisessa kaupungin hyvinvointi- ja työllisyyspalveluiden ja liikunta- ja nuorisotoimen sekä Päijät-Hämeen muiden kuntien kanssa.

Kaupunki itse ylläpitää taidemuseota ja kaupunginkirjastoa, jotka molemmat sijaitsevat Orimattilan Kulttuuritalossa, Lahdentie 65, 16300 Orimattila. Kulttuuritalo on myös erilaisten tapahtumien, luentojen, keskustelujen ja kohtaamisten paikka. Kirjasto- ja kulttuuripalveluita vie Orimattilan eri kyliin myös kirjastoautomme Olga.

Lisäksi kaupunki ylläpitää Kotiseutumuseota.

Kaupunki on mukana päijäthämäläisessä lastenkulttuurikeskus Efektin toiminnassa (linkki) https://www.phlastenkulttuuri.fi. Orimattila myös tukee vuosittain yhdistysten kulttuuritoimintaa toiminta-avustuksilla. 

Kaupungin lisäksi monet yhteisöt järjestävät Orimattilassa näkemistä, tekemistä ja kokemista. Tietoa näistä ja Orimattilan alueella järjestettävistä kulttuuritapahtumista, näyttelyistä ja konserteista löydät Visit Orimattilan verkko-osoitteesta (linkki) https://www.visitorimattila.fi/fi-FI.

Palaute kulttuuripalveluille

Voit lähettää meille palautetta Orimattilan kaupunginTrimble-palautejärjestelmän kautta.  Tämä on ulkoinen linkki palautejärjestelmään.