Hyppää sisältöön

Orimattilan kulttuuripalvelut tuottavat suoraan kouluille ja päiväkodeille suunnattuja lastenkulttuuripalveluita yhdessä Päijät-Hämeen Lastenkulttuurikeskus Efektin kanssa. Efekti tarjoaa kouluille ja päiväkodeille maksuttomia kulttuurivierailuja, joiden tehtävä on tukea koulujen taide- ja kulttuurikasvatusta. Efekti pyrkii lisäämään taiteen alan ammattilaisten yhteistyösuhteita, hankkeita ja toimintoja Päijät-Hämeen alueella ja nostamaan esiin päijäthämäläistä lastenkulttuuriosaamista. Toiminnassa pyritään tukemaan luovien taitojen harjoittamista sekä varmistamaan lasten säännölliset kokemukset ja elämykset taiteesta ja kulttuurista. Efektin toimintaa hallinnoi seudullinen ohjausryhmä, joka koostuu mukana olevien kuntien edustajista.

Piirros teatteria harrastavasta tikasta

 

Kulttuurikasvatusohjelmat

Orimattilan peruskoulujen 1-6. luokille on laadittu kulttuurikasvatusohjelma, joka on hyväksytty uuden opetussuunnitelman yhteydessä keväällä 2016. Kulttuurikasvatusohjelman tavoitteena on, että jokainen koululainen käy vähintään kerran vuodessa kulttuuritilaisuudessa tai tutustuu kulttuurikohteeseen.

Kouluille ohjelma tarjoaa opetussuunnitelmaa toteuttavan kokonaisuuden. Jokainen oppilas saa tasa-arvoisen mahdollisuuden tutustua kulttuurin eri osa-alueisiin. Lisäksi opettajat saavat materiaalia käytettäväksi vierailuun valmistautumisessa, vierailun aikana ja kulttuurikokemuksen käsittelyssä. Kulttuurikasvatusohjelman mukaiset tutustumiskäynnit ovat maksuttomia.

Orimattilan peruskoulujen kulttuurikasvatusohjelman rakenne ja sisällöt

Orimattilan varhaiskasvatuksen esiopetuksen kulttuurikasvatusohjelma on hyväksytty kesällä 2016. Esikoululaiset tutustuvat kulttuurikasvatuksessa Orimattilan taidemuseon kuvapolkuun ja taidetyöpajaan.

pdf Esiopetusikäisten kuvapolku Orimattilan taidemuseolla (10.51 MB)