Hyppää sisältöön

Soile Yli-Mäyryn taidelinnan portti Orimattilassa 1600x300x72

Artikkelin hakemisto

 

Liikkuva kulttuuritalo -kokeiluhanke 

Opetus- ja kulttuuriministeriön tuella toteutettava Liikkuva kulttuuritalo -kokeiluhankeessa kehitetään Orimattilan kirjastoauton kyytiin taide-ja kulttuuritarjontaa asukaslähtöisesti eli hankkeessa asukkaat pääsevät taiteen tilaajiksi. Asukkaiden ideoiden ja näkemysten pohjalta toteutettavat taidekokeilut järjestetään kirjastoautossa ja sen pysäkeillä syksyllä 2021 ja mahdollisesti keväällä 2022. Liikkuva kulttuuritalo -kokeilulla pyritään erityisesti tavoittamaan kaupunkilaisia, joiden mahdollisuudet osallistua kaupungin keskustassa tapahtuvaan toimintaan ovat rajallisia. Tekemällä kirjastoautosta liikkuva kulttuuritalo luodaan mahdollisuuksia keskustataajaman ulkopuolella asuville kokea, tehdä tai harrastaa taidetta ja kulttuuria. 

Millaista taidetta sinä haluaisit kirjastoauton kyytiin? 

Nyt on käynnissä ideoiden keräysvaihe.

OSALLISTU: Nyt on käynnissä ideoiden keräysvaihe. Voit jättää ideasi osallistumalla tuleviin tapahtumiin, kirjastoautossa olevalle ideaseinälle, kirjaston ideavihkoon tai  koko kaupungin yhteiseen digitaaliseen ideaseinään.

Tämä on ulkoinen linkki kaikkien orimattilalaisten yhteiseen ideaseinään.

Ideaseinä on avoinna 18.4.2021 asti.

Tulevat tapahtumat: 

Liikkuva Kulttuuritalo Live 18.3.2021 klo 18–19

Youtube-livessä pääset kysymään hankkeesta suoraan kirjasto- ja kulttuuritoimenjohtaja Minna Sirnöltä sekä hankkeen projektityöntekijä Miina Pohjolaiselta. Osallistu keskusteluun lähettämällä kysymyksesi, ideasi tai kommenttisi chattiin tai ota yhteys whatsappilla tai tekstiviestillä numeroon +358 44 781 3585 joko ennen lähetystä tai lähetyksen aikana. Voit myös soittaa lähetykseen edellä mainittuun numeroon.

Etäideointipaja 23.3.2021 klo 17.30–19

Millainen taide sinua liikuttaa? Kaipaatko uutta koettavaa, nähtävää ja tekemistä tai onko sinulla näkemys siitä millaista taidetta ja kulttuuria Orimattilaan kaivataan lisää? Tule mukaan ideoimaan yhdessä millaista taidetta ja kulttuuria kirjastoauton kyytiin tarvitaan ja mitä kirjastoauto liikkuvana kulttuuritalona voisi käytännössä tarkoittaa. Tapahtuma on kaikille avoin, sinun ei tarvitse olla taiteen ammattilainen osallistuaksesi. Tapahtuma järjestetään teams-alustalla ja mukaan mahtuu 14 ensimmäisenä ilmoittautunutta.

Ilmoittaudu mukaan oheisesta linkistä viimeistään ma 22.3. mennessä: https://link.webropol.com/ep/etaideointipaja2

Ilmoittautuneille lähetetään osallistumislinkki ja ohjeet teams-alustalle liittymiseen ilmoittautumisen jälkeen.

Taiteilijoiden kello viiden tee -keskusteluilta 30.3.2021 klo 17–18.30

Miten liikkuva kulttuuritalo -hanke voi palvella paikallisia taiteen ammattilaisia? Keitä itsellesi kupponen teetä tai kahvia ja tule kuulemaan ja keskustelemaan lisää hankkeesta, jakamaan näkemyksesi Orimattilan taidekentästä ja siitä miten sitä pitäisi tulevaisuudessa kehittää, tapaamaan kollegoita ja pohtimaan millainen liikkuva kulttuuritalo voisi olla ammattilaisen näkökulmasta tarkasteltuna. Lisäksi ideoidaan muuta kuluvan vuoden kulttuuritoimintaa. Kulttuuripalveluista mukana ovat kulttuuripäällikkö Henrika Suna, kirjasto- ja kulttuuritoimenjohtaja Minna Sirnö sekä projektityöntekijä Miina Pohjolainen 

Tapahtuma on suunnattu Orimattilan ja Päijät-Hämeen alueella toimiville taiteen ja kulttuurin ammattilaisille. Ennakkoilmoittautuminen ma 29.3. mennessä: https://link.webropol.com/ep/taiteilijoiden5tee

Liikkuva kulttuuritalo -kokeilusta

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt Orimattilan kaupungin kulttuuripalveluille avustuksen Liikkuva kulttuuritalo -kokeiluhankkeen toteuttamiseen vuonna 2021.

Liikkuva kulttuuritalo -kokeilu lisää kaupungin eri alueilla asuvien mahdollisuutta kokea, tehdä ja harrastaa taidetta ja kulttuuria.

Kokeilussa kirjastoauto muuttuu liikkuvaksi kulttuuritaloksi, jossa on monipuolista taide- ja kulttuurisisältöä sekä kunnan (esim. liikunta, hyvinvointi, nuoriso) ja sosiaali- ja terveydenhuollon muuta hyvinvointia, terveyttä ja osallisuutta edistävää palvelutoimintaa. Ensisijaisena uuden palvelun kohderyhmänä ovat 65+- vuotiaat sekä lapset ja nuoret.

Kokeilu alkaa 1.1.2021 ja kestää kalenterivuoden. Lisäksi tavoitteena on kokemusten perustella valmistella aajennetulle hankkeelle jatkorahoitushakua vuodelle 2022 seuraaville 1- 3 vuodelle yhteistyössä maakunnan ja seutukunnan muiden toimijoiden kanssa.

Kokeilun tavoitteena on 

 • lisätä kaupungin eri alueilla asuvien mahdollisuutta taiteeseen ja kulttuuriin
 • kaventaa eroja osallistumismahdollisuuksissa
 • laajentaa kirjastoauton toimintaa kulttuuripalvelun sekä kaupungin muun palvelutoiminnan tarpeisiin
 • tavoittaa kaupunkilaisia, joiden mahdollisuudet osallistua kaupungin keskustassa tapahtuvaan toimintaan ovat rajallisia
 • aktivoida ja osallistaa eri ikäisiä omalla asuinalueellaan ja edistää heidän terveyttään ja hyvinvointiaan
 • rohkaista omaehtoiseen taiteen ja kulttuurin harrastamiseen
 • lisätä kaupungin eri toimialasektorit ja alueellista kuntien, yhdistysten ja muiden toimijoiden hallintorajat ylittävää monialaista yhteistyötä
 • toteuttaa Laki kuntien kulttuuritoiminnasta/ 2 § 1 mom. 1–3 kohtien, 3 § 1 mom. 1–4 ja 6 kohtien sekä 7 §:n sekä OKM:n kulttuuripolitiikan strategia 2025/ Osallisuus ja osallistuminen kulttuuriin – tavoitteita

Liikkuva kulttuuritalo -kokeilulla pyritään erityisesti tavoittamaan kaupunkilaisia, joiden mahdollisuudet osallistua kaupungin keskustassa tapahtuvaan toimintaan ovat rajallisia. Tekemällä kirjastoautosta Liikkuva kulttuuritalo madalletaan keskustaajaman ulkopuolella asuvien korkeaa kynnystä osallistua, tehdä tai harrastaa taidetta ja kulttuuria.

Kokeilun osallisuustyöpajojen, kokemusten, kerätyn palautteen, kulttuuri- ja yhdistyskyselyn perusteella siirretään kaupungin kulttuuripalvelujen omistajuus kaupunkilaisille itsellensä. Samalla haetaan kaupunkilaislähtöisesti osallisuus- ja yhteisöllisyystyövälineitä lieventämään lasten, nuorten ja 65+-vuotiaiden osattomuutta ja pahoinvointia kaupungin eri palvelutoimintojen rajat ylittävästi.

Kokeilussa saatuja kokemuksia ja osallisuuselementtejä hyödynnetään myös kaupungin kulttuuri- ja kulttuurihyvinvointisuunnitelman laadinnassa sekä kulttuuritarjonnan suunnittelussa.

Kulttuuripalveluiden saatavuuden ja saavutettavuuden edistämiseksi

 • koulujen lukukauden aikana 1 – 2 viikolla kuukaudessa kirjastoauton palveluita täydennetään eri taiteenalojen esittelyillä
 • kirjastoauton pysähtymispaikoista valikoidaan kullekin taiteenalalle sopivat 3 – 5 tapahtumapysäkkiä, joissa kyseisen taiteen alan asiantuntija / taiteilija joko esiintyy itse tai ohjaa osallistujat omaan luovaan toimintaan
 • muilla pysäkeillä taiteen asiantuntija / taiteilija vastaa kysymyksiin omasta työstään ja taiteenalastaan
 • tapahtumapysäkkien lisäksi ohjattua taide- ja kulttuuritoimintaa järjestetään muun muassa ikääntyneiden avoimen päivätoiminnan yhteydessä
 • kokeiluaikana kirjastoauto ja sen pysähtymispaikat ovat kaupungin muidenkin palveluiden käytettävissä
 • myös kulttuuritarjonnan tapahtumapysäkeillä tarjottava sisältö voi olla eri alojen yhteistä tai yhdessä suunniteltua (esim. yhteistyössä liikunta, hyvinvointi, terveys, nuoriso, kotoutus)

Kokeilun kohderyhmä

Hanketta valmisteltaessa on huomioitu kaupunkia koskevat väestöennusteet sekä eri ikäryhmien sijoittuminen kaupungin eri osiin. Näiden perusteella ensisijaisina uuden palvelun kohderyhminä ovat lapset ja nuoret sekä 65+ orimattilalaiset. Huoltosuhde Orimattilassa oli vuoden 2019 lopulla 72,2, kun maan keskiarvo oli 61,4.

Lasten ja nuorten hyvinvointimittarien tulokset (mm. Orimattilan kaupungin hyvinvointikertomus vuodelta 2018) antavat aihetta lisätä heille kohdennettuja hyvinvointia edistäviä toimia. Taide- ja kulttuuripalveluiden lisäämisen avulla on mahdollisuus edistää muun muassa lasten osallisuutta ja vähentää yksinäisyyttä. Lapsille ja heidän perheilleen on hyvä tarjota kulttuuri- ja muita kaupungin palveluita joko lähellä kotia, päiväkotia tai koulua. Kirjastoauton nykyiset pysäkit sijaitsevat pääosin päiväkotien ja koulujen läheisyydessä.

Tilastokeskuksen laskelmien mukaan vuonna 2019 orimattilalaisista 25,2 % oli 65+ -vuotiaita. 75+-vuotiaita on kuntalaisista 10 % ja yli 85-vuotiaita 3 %. Väestöennusteen mukaan näiden ikäryhmien palvelutarpeet lisääntyvät Orimattilassa tulevina vuosina.

Osallisuus

 • kokeilulle perustetaan monialaisen suunnitteluryhmä (edustajat mm. kirjasto- ja kulttuuripalveluista, hytestä, nuorisotoimesta, liikunnasta, varhaiskasvatuksesta, opetuksesta, vanhus- ja vammaisneuvostosta ja nuorisovaltuustosta)
 • hyödynnetään yhdistyskyselyä palveluiden kehittämistarpeista, kuntalaiskyselyä kulttuurin ja taiteen palvelutarpeista ja kohdennettuja kyselyitä lapsille ja nuorille (päiväkodit, koulut, nuorisovaltuusto, nuorisotoimi) sekä ikäihmisten päivätoimintaan osallistuville ja vanhus- ja vammaisneuvostolle
 • kohderyhmille ja kylä- ja kulttuuriyhdistyksille osallisuustyöpajat
 • kokeilun aikana kerätään osallistujilta palautetta ja kehittämisehdotuksia

Kokeilun osallisuustyöpajojen, kokemusten, kerätyn palautteen, kulttuuri- ja yhdistyskyselyn perusteella siirretään kaupungin kulttuuripalvelujen omistajuus kaupunkilaisille itsellensä. Samalla haetaan kaupunkilaislähtöisesti osallisuus- ja yhteisöllisyystyövälineitä lieventämään lasten, nuorten ja 65+-vuotiaiden osattomuutta ja pahoinvointia kaupungin eri palvelutoimintojen rajat ylittävästi.

Kokeilussa saatuja kokemuksia ja osallisuuselementtejä hyödynnetään myös kaupungin kulttuuri- ja kulttuurihyvinvointisuunnitelman laadinnassa sekä kulttuuritarjonnan suunnittelussa.

Kokeilun vaiheet

Kokeiluhankkeen ensimmäinen vaihe (1 – 3 kuukautta): suunnittelu ja käynnistäminen

 • hankkeelle haetaan osa-aikaista projektityöntekijää
 • monialaisen suunnitteluryhmän perustaminen (edustajat mm. kirjasto- ja kulttuuripalveluista, hytestä, nuorisotoimesta, liikunnasta, varhaiskasvatuksesta, opetuksesta sekä vanhus- ja vammaisneuvostosta ja nuorisovaltuustosta sekä kyläyhdistyksistä)
 • laaditaan selvitys Liikkuva kulttuuritalo –tapahtumapysäkkien väestöpohjasta ja kartoitetaan yhdessä hyvinvointipäällikön, etsivän nuorisotyön ja Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän kanssa vaikeasti tavoitettavat ikäihmiset, lapset ja nuoret, joiden elämänlaatua ja mielekkään elämän kokemusta hanke voisi parantaa
 • kaupungin eri palveluiden ja toimijoiden sekä järjestöjen, yhdistysten ja muun kolmannen sektorin yhteistyömahdollisuuksien ja -tarpeiden selvittäminen
 • kaikille kuntalaisille avoin sekä kohderyhmille kohdennettu kulttuurikysely taide- ja kulttuuripalvelutarpeiden kartoittamiseksi
 • virtuaalinen osallisuustyöpaja
 • 4 – 6 eri kylässä järjestetyssä asukasillassa esitellään hankesuunnitelma
 • osallistetaan asukkaita sekä kirjasto-, kulttuuri- ja kaupungin muiden hankkeeseen osallistuvien palveluiden henkilöstöä teemaviikkojen sisällön suunnitteluun mm. 1–4 osallisuustyöpajalla
 • aikataulutetaan teemaviikot ja tapahtumapysäkit
 • kartoitetaan ja palkataan kullekin teemaviikolle taiteen asiantuntija tai asiantuntija

Kokeiluhankkeen toinen vaihe (9 – 11 kuukautta): pilotointi

 • toteutetaan teemaviikkojen tapahtumat
 • toteutetaan kaupungin palveluiden yhteiset tai yhden toimijan hankkeeseen liittyvät tapahtumat
 • kunkin teemaviikon aikana kerätään palautetta sekä osallistujilta, taiteen asiantuntijalta, että henkilöstöltä
 • palautteen perusteella toimintaa kehitetään koko pilotoinnin ajan

Kokeiluhankkeen kolmas vaihe: evaluointi sekä toimintojen juurruttamisesta ja vakiinnuttamisesta sopiminen (pilotointivaiheen 2 viimeistä kuukautta ja kokeiluhankkeen päätyttyä 1 – 2 kuukautta)

 • monialainen suunnitteluryhmä
  • laatii kokemusten perusteella kaupungille ehdotuksen kulttuurisen osallisuuden suunnitelmaluonnokseksi kaupungin strategiatyön avuksi
  • pilotointijakson aikana ja sen päätteeksi saatujen yhdistys-, asukas- ja kaupungin sisäisten toimijoiden palautteiden sekä kokemusten perusteella arvioi, miten toimintaa kannattaa kehittää ja mitkä toimintatavat on hyvä vakiinnuttaa osaksi kaupungin palveluita
  • selvittää Päijät-Hämeen muiden kuntien ja Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän valmiuden yhteiseen jatkohankehakemukseen vuosille 2022 – 2024
 • kokemusten pohjalta ja osallisuusverkostoa hyödyntäen Orimattilalle laaditaan kulttuuri- ja kulttuurihyvinvointisuunnitelmat