Hyppää sisältöön

Soile Yli-Mäyryn taidelinnan portti Orimattilassa 1600x300x72

Artikkelin hakemisto

 

 

Valotaiteen syksy 2021

Valotaiteen syksy 2021 Orimattilassa

Valotaiteen syksyn 2021 -hanke tavoitteena on edistää orimattilalaisten mahdollisuutta kokea, tehdä ja harrastaa valotaidetta ja edistää sekä yhteisöllisyyttä että osallisuutta.

Valotaiteen syksy 2021 -hanke koostuu neljästä osahankkeesta, joiden kohderyhmänä ovat kokijoina kaikki, mutta ensisijaisina tekijyyden ja osallisuuden kohderyhminä ovat 65+-vuotiaat sekä lapset ja nuoret.

Osahankkeet ovat:

 • Valotaidetyöpajat, yhteensä 6–12 työpajaa elo–lokakuussa 2021
 • Valotaidenäyttely loka–marraskuu 2021 Orimattilan taidemuseolla, kuraattorina Mia Kivinen
 • ITE-valotaidefestari 4.–7.11.2021 Orimattilan keskustassa, kuraattorina Mia Kivinen
 • Yhteisövalotaideteos 4.–7.11.2021 Asunto-osakeyhtiö Koivu-Hovissa, kuvataiteilija Anna Turunen ja asukkaat

Valotaiteen syksy 2021 alkaa 15.8.2021 ja se päättyy 7.11.2021.

Hankkeen tavoitteena on

 • lisätä kaupunkilaisten mahdollisuutta taiteeseen ja kulttuuriin
 • kaventaa eroja osallistumismahdollisuuksissa
 • tavoittaa kaupunkilaisia, joiden mahdollisuudet osallistua ovat rajallisia
 • aktivoida ja osallistaa eri ikäisiä ja edistää heidän terveyttään ja hyvinvointiaan sekä taiteen, kulttuurin että liikunnan keinoin
 • rohkaista omaehtoiseen taiteen ja kulttuurin harrastamiseen
 • lisätä kaupungin eri toimialasektorit ja alueellista kuntien, yhdistysten ja muiden toimijoiden hallintorajat ylittävää monialaista yhteistyötä
 • toteuttaa Laki kuntien kulttuuritoiminnasta/ 2 § 1 mom. 1–3 kohtien, 3 § 1 mom. 1–4 ja 6 kohtien sekä 7 §:n sekä OKM:n kulttuuripolitiikan strategia 2025/ Osallisuus ja osallistuminen kulttuuriin – tavoitteita

Elinvoimaisen kaupungin on tärkeätä varmistaa, että kulttuuriset oikeudet ja mahdollisuudet toteutuvat kaikkien kohdalla, myös niiden, jotka tarvitsevat osallistumiseensa tukea tai ohjausta. Orimattilassa on keskeistä varmistaa, että kynnys taiteen ja kulttuurin kokemiseen, harrastamiseen ja tekemiseen on mahdollisimman matala. Siksi Valotaiteen syksy 2021 -osahankkeilla pyritäänkin erityisesti tavoittamaan kaupunkilaisia, joita kulttuuri- ja taidepalvelut eivät normaalisti tavoita.

Uusi kuntien kulttuuritoimintalaki mahdollistaa kulttuurihyvinvointityön vakiinnuttamisen ja taiteen ja kulttuurin saavutettavuuden ja yhdenvertaisuuden edistämisen kuntien toiminnassa. Tutkimusten mukaan taiteen ja kulttuurin kokemisella, harrastamisella ja tekemisellä on hyvinvointia lisääviä vaikutuksia. Muun muassa Maailman terveysjärjestö WHO:n vuonna 2019 julkaistun raportin mukaan taide voi tarjota innovatiivisia ratkaisuja monimutkaisiin terveyshaasteisiin.

Hankkeen osallisuustyöpajojen, kokemusten ja kerätyn palautteen perusteella siirretään kaupungin kulttuuripalvelujen omistajuutta kaupunkilaisille itsellensä. Samalla haetaan kaupunkilaislähtöisesti osallisuus- ja yhteisöllisyystyövälineitä lieventämään lasten, nuorten ja 65+-vuotiaiden osattomuutta ja pahoinvointia kaupungin eri palvelutoimintojen rajat ylittävästi.

Hankkeessa saatuja kokemuksia ja osallisuuselementtejä hyödynnetään myös kaupungin kulttuuri- ja kulttuurihyvinvointisuunnitelman laadinnassa sekä tulevassa kulttuuritarjonnan suunnittelussa.

Kokonaishankeen kohderyhmät

Valotaiteen syksy 2021 –hankkeen tavoitteena on tavoittaa ja aktivoida osallistumaan matalalla kynnyksellä eri-ikäisiä orimattilalaisia sekä kulttuurimatkailusta kiinnostuneita vierailijoita.

Osallisuuteen liittyvien osahankkeiden kohderyhmät

Hanketta valmisteltaessa on huomioitu kaupunkia koskevat väestöennusteet sekä eri ikäryhmien sijoittuminen kaupungin eri osiin. Näiden perusteella ensisijaisina uuden palvelun kohderyhminä ovat lapset ja nuoret sekä 65+ orimattilalaiset. Huoltosuhde Orimattilassa oli vuoden 2019 lopulla 72,2, kun maan keskiarvo oli 61,4.

Lasten ja nuorten hyvinvointimittarien tulokset ovat Orimattilassa maan keskitasoa heikommat (mm. Orimattilan kaupungin hyvinvointikertomus vuodelta 2018). Taide- ja kulttuuripalveluiden lisäämisen avulla on mahdollisuus edistää muun muassa lasten osallisuutta ja vähentää yksinäisyyttä. Lapsille ja heidän perheilleen on hyvä tarjota kulttuuri- ja muita kaupungin palveluita joko lähellä kotia, päiväkotia tai koulua.

Tilastokeskuksen laskelmien mukaan vuonna 2019 orimattilalaisista 25,2 % oli 65+ -vuotiaita. 75+-vuotiaita on kuntalaisista 10 % ja yli 85-vuotiaita 3 %. Väestöennusteen mukaan näiden ikäryhmien palvelutarpeet lisääntyvät Orimattilassa tulevina vuosina.

Valotaiteen syksy 2021 yhteistyökumppanit (päivitetty 15.2.2021)

 • Valotaidetyöpajat: Orimattilan kirjasto-, kulttuuri- ja museopalvelut, varhaiskasvatuspalvelut, nuorisopalvelut, hyvinvointipäällikkö
 • ITE-valotaidefestari: Orimattilan kirjasto-, kulttuuri- ja museopalvelut, liikuntapalvelut, elinvoima- ja maankäyttöpalvelut, Orimattilan seurakunta, Pullomuseo, GreenLahti2021
 • Yhteisövalotaideteos: Asunto-osakeyhtiö Koivu-Hovin asukkaat ja osakkaat

Osahankkeet

Valotaidenäyttely loka–marraskuu 2021

Osana Orimattilan Valotaiteen syksyä Orimattilan taidemuseolla on 10 ammattitaiteilijan valotaideteoksista koostuva näyttely. Näyttelyn teokset ovat pääosin valmiita töitä, mutta näyttelyyn myös tilataan kaksi uutta valotaideteosta. Näyttelyn kuratoi valotaiteilija, kuraattori Mia Kivinen.

Mia Kivinen opiskellut sekä valosuunnittelijaksi että kuraattoriksi ja on yksi harvoista valotaiteeseen erikoistuneista kuraattoreista. Hän on kuratoinut eri kokoluokan valotaidenäyttelyitä ja järjestänyt lukuisia muita valoon ja taiteeseen liittyviä tapahtumia. Kivisellä on vahva järjestötausta ja tällä hetkellä hän on

Suomen valotaiteen seura FLASH:n varapuheenjohtaja ja Mediataideverkoston hallituksen jäsen. Hän on luennoinut valotaiteesta yleisöille, jotka vaihtelevat päiväkotihenkilökunnasta kaupunkisuunnittelijoihin, ja mesoaa muutenkin valotaiteesta aina ja kaikkialla missä voi.

Lisätietoja: kulttuuripäällikkö Henrika Suna, p. 040 569 6672, ja kuraattori Mia Kivinen, p. 041 466 2972

Valotaidetyöpajat elo–lokakuu 2021

Osana Orimattilan Valiotaiteen syksyä toteutetaan elo–lokakuussa kaksitoista valotaidetyöpajaa: mm. potrettityöpaja, pitsityöpaja, valomobilityöpaja, valomaalaustyöpaja ja lyhtytyöpaja. Työpajoja toteutetaan yhdessä varhaiskasvatuspalveluiden, nuorisopalveluiden ja ikäihmisten palveluiden sekä paikallisten yhdistysten ja yritysten kanssa. Työpajojen vetäjät ovat ammattitaiteilijoita.

Materiaalit ovat pääosin kierrätettyjä tai itse tehtyjä.

Lisätietoja: kirjasto- ja kulttuuritoimenjohtaja Minna Sirnö, p. 040 186 4840 ja kuraattori Mia Kivinen, p. 041 466 2972

Yhteisövalotaideteos 4. – 7.11.2021

VALOTAIDETEOS – Koivu-Hovi

Orimattilassa Purokatu 2:ssa sijaitsee Orimattilan vanhin kerrostalo asunto-osakeyhtiö Koivu-Hovi.

Kuvataiteilija Anna Turunen suunnittelee ja toteuttaa yhteistyössä kerrostalon asukkaiden kanssa valotaideteoksen. Valotaideteos välittyy kerrostalon koti-ikkunoista ulospäin yleisölle. Valoteos on osa ITE- valotaidefestarikokonaisuutta.

Valotaideteoksessa kerrostalon ikkunat valaistaan asunnoista sisältä käsin erilaisia värivaloja, kuvia tai videoita käyttäen. Värikkäästi valaistut ikkunat loistavat pimeässä illassa ulospäin yleisölle. Ikkunat voivat välittää asukkaiden elämää ja kiinnostuksen kohteita, terveisiä tai muita viestejä naapureille/ohikulkijoille/yleisölle. Teokseen osallistuminen on asukkaalle maksutonta ja tarvittava kalusto lainataan osallistujille teoksen ajaksi.

Valoteoksessa esiin pääsevät talo ja talon asukkaat valon, värin ja kuvien avulla. Teos pysyy yllätyksellisenä toteutuksen loppumetreille saakka. Ihmiselämä on arvaamatonta ja muutoksia tulee aina. Lopputulos on kuitenkin aina näyttävä, yhteisen ponnistuksen upea tuotos.

Anna Turunen on Porissa asuva kuvataiteilija, joka on toteuttanut valotaideteoksia vuodesta 2012. Hänen tunnetuimpia valotaideteoksia ovat kerrostaloihin, yhdessä asukkaiden kanssa, toteutetut teokset, joista myönnettiin myös Satakunnan taidepalkinto vuonna 2014 (Valolinna- valotaideteoksia vuosina 2012 - 2016, yhdessä Anne Roinisen kanssa). Vuonna 2017 Turunen toteutti valoteokset Porin kävelykadulle kolmeen kerrostaloon osana Porin kävelykadun 40v. juhlavuotta sekä Euran urheilutalo Suomi100 -juhlavalaisun.

Kahden viimeisen vuoden aikana Turunen on ollut sekä vanhempainvapaalla ja sen jälkeen toteuttanut yhteisöllisiä, osallistavia taideteoksia maalauksen ja performatiivisuuden keinoin. www.annaturunen.com

Kohde ja laajuus

Purokatu 2:ssa on yhteensä 90 valaistavaa ikkunaa viidessä kerroksessa. Asuntojen ikkunoiden lisäksi porraskäytävät ovat mahdollisesti valaistavissa. Lisäksi kerrostalon vieressä on pieni matala rakennus, joka läheisen sijaintinsa vuoksi voisi mahdollisesti osallistua valotaideteokseen. Pienessä matalassa talossa ikkunoita noin 10. Valaistavia ikkunoita yhteensä noin 100.

Toteutuksesta

Turunen kiertää ovelta ovelle ja tavoittaa asukkaita osallistumaan teokseen. Jokaiselle asukkaalle sovitaan oma taiteilijatapaaminen, jossa oman kodin ikkunoiden valaisua suunnitellaan yhdessä. Taiteilijatapaamisia tarpeen mukaan noin 1-3 kertaa per osallistuja.

Voidaan pitää myös yhteinen infoilaisuus erilaisista valaisumahdollisuuksista. Valaisumahdollisuuksia on lukuisia. Turunen voi kuvata esimerkiksi myös videon asukkaan toiveiden mukaan tai yhdessä asukkaan kanssa. Ikkunoihin voidaan projisoida myös asukkaan omaa kuva/videomateriaalia. Projisointien lisäksi ikkunoihin voidaan toteuttaa konkreettisia maalauksia/piirustuksia/varjo- tai värisommitelmia kuin myös sanoja, runoja tai tervehdyksiä.

Asukkaiden tavoittaminen ja tapaamiset ovat aikaa vievin osuus. Asukkaat saavat valaisukaluston lainaan. Kaluston vienti, paikalleen sijoitus ja lopuohjeistus valoteosta edeltävinä päivinä (2-4 päivää). Valoteoksen purku heti teoksen loputtua.

Lisäksi ympäristön yleinen valaistus huomioitava ja muu mahdollinen valaistus vähennettävä minimiin/sammutettava (esim. pihavalot, osa katuvaloista). Rakennusta tai piha-aluetta voidaan myös valaista värivaloin.

Kalustosta

Taiteilijalla on omia valaisimia n. 20-30 kpl ja jonkun verran värifilttereitä valmiina, joita voidaan käyttää teoksessa. Materiaali- ja laitekulut ovat sidoksissa ikkunoissa esitettäviin asioihin. Videot ja valokuvat projisoidaan ikkunoihin videoprojektoreilla, joita taiteilijalla ei itsellään ole. Osa valaisimista voidaan korvata asuntojen omilla valaisimilla tai muilla ikkunoihin tulevilla maalauksilla, varjokuvilla tms.

Lisätietoja: Anna Turunen, p. 041 432 8584, .

ITE-valotaidefestari 4.–7.11.2021

ITE-valotaidefestarin tarkoituksena on yhdistää ammattimainen valotaide kuntalaisia, yhdistyksiä ja yrityksiä osallistavien valotaidetyöpajojen tuotoksiin.

Festivaali toteutetaan Orimattilan keskustassa kävelyreittinä, jonka varrella ulkotiloissa on pääosin kuntalaisten itsensä ammattilaisten ohjauksessa toteuttamia teoksia ja johon yhdistyy sisätiloina Orimattilan taidemuseon valotaidenäyttely ja Orimattilan kirkon sisälle toteutettava interaktiivinen valotaideteos.

Tavoitteena on saada neljänä iltana toteutettava esteetön kaikenikäisten yhteisöllinen tapahtuma.

Festivaalin toteuttajina ovat kuntalaisten lisäksi Orimattilan kirjasto-, kulttuuri- ja museopalvelut, varhaiskasvatuspalvelut, nuoriso- ja liikuntapalvelut, ikäihmisten palvelut, elinvoima- ja maankäyttöpalvelut, Orimattilan seurakunta, Orimattilan Pullomuseo sekä GreenLahti2021.

Toteutuksesta, alustava suunnitelma

Kävelyreitti:

 1. Asunto-osakeyhtiö Koivu-Hovi, asukkaiden ja Kuvataiteilija Anna Turusen yhteisövalotaideteos
 2. Veteraanipuisto, valotaidetyöpajojen tuotoksia
 3. Orimattilan Kulttuuritalo, valotaidenäyttely Taidemuseolla ja valotaidetyöpajan tuloksena valomobileitten heijastumat ikkunassa
 4. Orimattilan kirkko, Kirkko, interaktiivinen eli teos, johon kävijät voivat vaikuttaa, tilaustyö taiteilijalta
 5. Orimattilan kotiseutumuseon pihapiiri, rakennusten ikkunoihin projisoituja kaupunkilaisia esim. 1800-luvun portretteina, valotaide/potrettityöpajan tuloksena
 6. Orimattilan Pullomuseon seinä, valomaalaustyöpajan töitä projisoituina
 7. Puistotien kävelyosuus, (Heinämaan) pitsilyhtykuja, pitsityöpaja ja lyhtytyöpaja 
 8. Liikuntapiste Puistotien kävelyosuudella
 9. Orionaukio, osallistavia ja liikuntapohjaisia valotaideteoksia
 10. Koko reitin varrella asukkaiden ja yritysten toimesta lempiväreillä hehkuvat talot

Lisätietoja: kulttuuripäällikkö Henrika Suna, p. 040 569 6672, ja kuraattori Mia Kivinen, p. 041 466 2972