Hyppää sisältöön

Artikkelin hakemisto

 

 

Orimattilan oma ITE-valotaidefestari 4.–7.11.2021

Orimattilalaisten ihan itse tekemä festari

ITE-valotaide on nimensä mukaisesti itse tehtyä.

Me orimattilalaiset teemme yhdessä upean ITE-valotaidefestarin, joka toteutuu Orimattilan keskustassa 4.–7.11.2021 klo 18–21. Kuka tahansa voi tuottaa iloa valolla festarille ITE-valotaidepajoissa syys-lokakuussa, järjestämällä itse valopajoja tai valaisemalla festarin aikana omia pihojaan, liiketilojaan kotejaan, ikkunoitaan. Vain mielikuvitus on rajana.

ITE-valotaidefestarille kannattaa ottaa mukaan oma taskulamppu tai varmistaa, että kännykässäsi on toimiva taskulamppuominaisuus. Merkkitty kävelyreitti alkaa Asunto-osakeyhtiö Koivu-Hovin (Purokatu 2) asukkaiden yhteisövalotaidetoksesta, josta se jatkuu Veteraanipuiston kautta Kulttuuritalolle (Lahdentie 65), sieltä Erkontien kautta Orimattilan kirkolle (Kirkkopuisto 4) ja Pappilanpuistoon. Seuraavana ovat vuorossa Kotiseutumuseo (Pappilantie 4), Pullomuseo (Puistotie 12 B), Puistotielle, Orimattilan torille, kaupungintalon (Erkontie 9) joenpuoleissa alakerrassa olevalle vanhalle paloasemalle, sieltä Orimattilan Sanomien toimitiloihin (Erkontie 17) ja päätyy orimattilalaisten yrittäjien valaisemalle puulle (Erkontie 20).

ITE-valotaidefestarin kävelyreitti 4. - 7.11.2021 

Erkontie 20 osoitteessa olevan puun valaisuun osallistuvat yrittäjät ovat Fysikaalinen Hoitolaitos Musculuksen lisäksi, Orimattilan Kivi Oy, Tilitoimisto M. Vink, Parturi-kampaamo Sorella, Parturi-kampaamo Sild Mai, Hiusmuotoilija Eija Saren ja Orimattilan Taideyhdistys ry.

 

 

 

Valotaiteen syksystä

ITE-valotaiteen syksy 2021 koostuu:

 • Valotaidetyöpajoista, yhteensä 7 työpajaa syys–lokakuussa 2021, pajojen työt ovat esillä ITE-valotaidefestarilla
 • Seitsemän ammattivalotaiteilijan Loistava pinta -valotaidenäyttelystä  15.10.–12.12. 2021 Orimattilan taidemuseolla, kuraattorina Mia Kivinen, tästä linkistä näyttelyn esittelyyn
 • ITE-valotaidefestarista 4.–7.11.2021 Orimattilan keskustassa, kuraattorina Mia Kivinen
 • Yhteisövalotaideteoksesta 4.–7.11.2021 Asunto-osakeyhtiö Koivu-Hovissa, kuvataiteilija Anna Turunen ja asukkaat, tästä linkistä lisätietoa yhteisövalotaideteoksesta
 • Itse tehdyistä valaisuista
  Muun muassa Orimattilan Yrittäjät valaisevat omia toimitilojaan Päijät-Hämeen valoviikon 1.–7.11.2021 ja Orimattilan ITE-valotaidefestarin aikana 4.–7.11.2021 aikana. Mutta myös kuka muu tahansa voi osallistua itse tehdyllä valaisulla ITE-valotaidefestarille. Valaista voi ulkotiloja, puita, taloja ja ikkunoita. Vain mieleikuvitus on rajana. Jos haluaa mukaan ITE-valotaidefestarin tiedotukseen ja markkinointiin, oma itse tehty valaisu pitää ilmoittaa 29.10. mennessä osaksi ITE-valotaidefestaria. Itse tehdyn valaisun voi ilmoittaa: tästä linkistä voit ilmoittaa itse tehdyn valaisusi osaksi ITE-valotaidefestari tai sähköpostitse ITEvalotaide(at)orimattila.fi tai ma-pe klo 12-15 puhelimitse soittamalla numeroon 044 781 3537

 

Orimattilan kaupungin kulttuuripalvelun järjestämissä ITE-valotaidepajoissa on vielä joitakin paikkoja vapaana. Tästä linkistä lisätietoa ajankohtaisista pajoista ja niihin ilmoittautumisesta

Orimattila (ITE)valotaiteen syksy 2021 alkaa 15.8.2021 ja se päättyy 12.12.2021. (ITE)valotaiteen syksy on osa Lahden ympäristöpääkaupunkitapahtumia ja sen rahoittaa GreenLahti2021 ja Orimattilan kaupunki / kirjasto-, kulttuuri- ja museopalvelut.

Lisätietoja kirjasto- ja kulttuuritoimenjohtaja Minna Sirnö, p.040 186 4840

 

Lisätietoa Valotaiteen syksy 2021 -hankkeesta

Hankkeen tavoitteena on

 • lisätä kaupunkilaisten mahdollisuutta taiteeseen ja kulttuuriin
 • kaventaa eroja osallistumismahdollisuuksissa
 • tavoittaa kaupunkilaisia, joiden mahdollisuudet osallistua ovat rajallisia
 • aktivoida ja osallistaa eri ikäisiä ja edistää heidän terveyttään ja hyvinvointiaan sekä taiteen, kulttuurin että liikunnan keinoin
 • rohkaista omaehtoiseen taiteen ja kulttuurin harrastamiseen
 • lisätä kaupungin eri toimialasektorit ja alueellista kuntien, yhdistysten ja muiden toimijoiden hallintorajat ylittävää monialaista yhteistyötä
 • toteuttaa Laki kuntien kulttuuritoiminnasta/ 2 § 1 mom. 1–3 kohtien, 3 § 1 mom. 1–4 ja 6 kohtien sekä 7 §:n sekä OKM:n kulttuuripolitiikan strategia 2025/ Osallisuus ja osallistuminen kulttuuriin – tavoitteita

Elinvoimaisen kaupungin on tärkeätä varmistaa, että kulttuuriset oikeudet ja mahdollisuudet toteutuvat kaikkien kohdalla, myös niiden, jotka tarvitsevat osallistumiseensa tukea tai ohjausta. Orimattilassa on keskeistä varmistaa, että kynnys taiteen ja kulttuurin kokemiseen, harrastamiseen ja tekemiseen on mahdollisimman matala. Siksi Valotaiteen syksy 2021 -osahankkeilla pyritäänkin erityisesti tavoittamaan kaupunkilaisia, joita kulttuuri- ja taidepalvelut eivät normaalisti tavoita.

Uusi kuntien kulttuuritoimintalaki mahdollistaa kulttuurihyvinvointityön vakiinnuttamisen ja taiteen ja kulttuurin saavutettavuuden ja yhdenvertaisuuden edistämisen kuntien toiminnassa. Tutkimusten mukaan taiteen ja kulttuurin kokemisella, harrastamisella ja tekemisellä on hyvinvointia lisääviä vaikutuksia. Muun muassa Maailman terveysjärjestö WHO:n vuonna 2019 julkaistun raportin mukaan taide voi tarjota innovatiivisia ratkaisuja monimutkaisiin terveyshaasteisiin.

Hankkeen osallisuustyöpajojen, kokemusten ja kerätyn palautteen perusteella siirretään kaupungin kulttuuripalvelujen omistajuutta kaupunkilaisille itsellensä. Samalla haetaan kaupunkilaislähtöisesti osallisuus- ja yhteisöllisyystyövälineitä lieventämään lasten, nuorten ja 65+-vuotiaiden osattomuutta ja pahoinvointia kaupungin eri palvelutoimintojen rajat ylittävästi.

Hankkeessa saatuja kokemuksia ja osallisuuselementtejä hyödynnetään myös kaupungin kulttuuri- ja kulttuurihyvinvointisuunnitelman laadinnassa sekä tulevassa kulttuuritarjonnan suunnittelussa.

Kokonaishankeen kohderyhmät

Valotaiteen syksy 2021 –hankkeen tavoitteena on tavoittaa ja aktivoida osallistumaan matalalla kynnyksellä eri-ikäisiä orimattilalaisia sekä kulttuurimatkailusta kiinnostuneita vierailijoita.

Osallisuuteen liittyvien osahankkeiden kohderyhmät

Hanketta valmisteltaessa on huomioitu kaupunkia koskevat väestöennusteet sekä eri ikäryhmien sijoittuminen kaupungin eri osiin. Näiden perusteella ensisijaisina uuden palvelun kohderyhminä ovat lapset ja nuoret sekä 65+ orimattilalaiset. Huoltosuhde Orimattilassa oli vuoden 2019 lopulla 72,2, kun maan keskiarvo oli 61,4.

Lasten ja nuorten hyvinvointimittarien tulokset ovat Orimattilassa maan keskitasoa heikommat (mm. Orimattilan kaupungin hyvinvointikertomus vuodelta 2018). Taide- ja kulttuuripalveluiden lisäämisen avulla on mahdollisuus edistää muun muassa lasten osallisuutta ja vähentää yksinäisyyttä. Lapsille ja heidän perheilleen on hyvä tarjota kulttuuri- ja muita kaupungin palveluita joko lähellä kotia, päiväkotia tai koulua.

Tilastokeskuksen laskelmien mukaan vuonna 2019 orimattilalaisista 25,2 % oli 65+ -vuotiaita. 75+-vuotiaita on kuntalaisista 10 % ja yli 85-vuotiaita 3 %. Väestöennusteen mukaan näiden ikäryhmien palvelutarpeet lisääntyvät Orimattilassa tulevina vuosina.

Valotaiteen syksy 2021 yhteistyökumppanit

 • Valotaidetyöpajat: Orimattilan kirjasto-, kulttuuri- ja museopalvelut, varhaiskasvatuspalvelut, nuorisopalvelut, hyvinvointipäällikkö
 • ITE-valotaidefestari: Orimattilan kirjasto-, kulttuuri- ja museopalvelut, liikuntapalvelut, elinvoima- ja maankäyttöpalvelut, Orimattilan seurakunta, Pullomuseo, GreenLahti2021
 • Yhteisövalotaideteos: Asunto-osakeyhtiö Koivu-Hovin asukkaat ja osakkaat

Osahankkeet

Valotaidenäyttely 15.10.–12.12.2021

tästä linkistä näyttelyn esittelyyn

Osana Orimattilan Valotaiteen syksyä Orimattilan taidemuseolla on 7 ammattitaiteilijan valotaideteoksista koostuva näyttely. Näyttelyn teokset ovat pääosin valmiita töitä, mutta näyttelyyn myös tilataan kaksi uutta valotaideteosta. Näyttelyn kuratoi valotaiteilija, kuraattori Mia Kivinen.

Mia Kivinen opiskellut sekä valosuunnittelijaksi että kuraattoriksi ja on yksi harvoista valotaiteeseen erikoistuneista kuraattoreista. Hän on kuratoinut eri kokoluokan valotaidenäyttelyitä ja järjestänyt lukuisia muita valoon ja taiteeseen liittyviä tapahtumia. Kivisellä on vahva järjestötausta ja tällä hetkellä hän on

Suomen valotaiteen seura FLASH:n varapuheenjohtaja ja Mediataideverkoston hallituksen jäsen. Hän on luennoinut valotaiteesta yleisöille, jotka vaihtelevat päiväkotihenkilökunnasta kaupunkisuunnittelijoihin, ja mesoaa muutenkin valotaiteesta aina ja kaikkialla missä voi.

Lisätietoja: kulttuuripäällikkö Henrika Suna, p. 040 569 6672, ja kuraattori Mia Kivinen, p. 041 466 2972

Valotaidetyöpajat elo–lokakuu 2021

tästä linkistä lisätietoa ajankohtaisista pajoista ja niihin ilmoittautumisesta

Osana Orimattilan Valiotaiteen syksyä toteutetaan elo–lokakuussa kaksitoista valotaidetyöpajaa: mm. potrettityöpaja, pitsityöpaja, valomobilityöpaja, valomaalaustyöpaja ja lyhtytyöpaja. Työpajoja toteutetaan yhdessä varhaiskasvatuspalveluiden, nuorisopalveluiden ja ikäihmisten palveluiden sekä paikallisten yhdistysten ja yritysten kanssa. Työpajojen vetäjät ovat ammattitaiteilijoita.

Materiaalit ovat pääosin kierrätettyjä tai itse tehtyjä.

Lisätietoja: kirjasto- ja kulttuuritoimenjohtaja Minna Sirnö, p. 040 186 4840 ja kuraattori Mia Kivinen, p. 041 466 2972

Yhteisövalotaideteos 4. – 7.11.2021

Koivu-Hovin VALOTAIDETEOS 4.-7.11.2021 klo 18-21
Kuvataiteilija Anna Turunen yhteistyössä kerrostalon asukkaat ja osakkaat

Orimattilassa, Purokatu 2:ssa sijaitsee Orimattilan vanhin kerrostalo. Kuvataiteilija Anna Turunen suunnittelee ja toteuttaa yhteistyössä kerrostalon asukkaiden ja osakkaiden kanssa valotaideteoksen, joka värittyy iltaisin kerrostalon ikkunoissa.

Valotaideteoksessa talo ja sen asukkaat pääsevät esille, kun asunnot valaistaan sisäpuolelta erilaisia värivaloja ja kuvia käyttäen. Ikkunoissa voi nähdä viittauksia asukkaan elämään ja kiinnostuksen kohteisiin. Turunen kiertää ovelta ovelle ja tavoittaa asukkaita osallistumaan teokseen. Osallistujalle sovitaan oma taiteilijatapaaminen, jossa oman kodin ikkunoiden valaisua suunnitellaan yhdessä. Teokseen osallistuminen on maksutonta ja tarvittavan kaluston saa lainaan teoksen ajaksi. Ihmiselo on muuttuvaista ja teoksen yllättävyys säilyykin prosessin loppumetreille saakka. Kun valot yhtäaikaisesti laitetaan päälle voidaan ihailla näyttävää, yhteisen ponnistuksen upeaa tuotosta.

”Anna Turunen (s.1981 Hämeenlinna) on Porissa asuva ja työskentelevä kuvataiteilija. Turunen on kiinnostunut taiteen ja arkielämän sekoittumisesta, jota hän käsittelee kuvataiteen eri keinoin teoksen luonteen mukaan (yhteisötaide, valotaide, maalaus, piirustus, performatiivisuus, video). Turunen työskentelee sekä yksin että yhdessä muiden kanssa. Vuorovaikutus ihmisten ja ympäristöjen välillä sekä teosten erilaiset toteutusprosessit ovat merkityksellisiä hänen taiteellisessa toiminnassaan. Turunen on valmistunut kuvataiteilijaksi Kankaanpään taidekoulusta (Samk, kuvataide Kankaanpää v.2005) ja taiteen maistereiksi Aalto Yliopistosta Taiteen laitoksen Porin yksiköstä vuonna 2014.”

Lisätietoja: Anna Turunen, p. 041 432 8584

ITE-valotaidefestari 4.–7.11.2021

ITE-valotaidefestarin tarkoituksena on yhdistää ammattimainen valotaide kuntalaisia, yhdistyksiä ja yrityksiä osallistavien valotaidetyöpajojen tuotoksiin.

Festivaali toteutetaan Orimattilan keskustassa kävelyreittinä, jonka varrella ulkotiloissa on pääosin kuntalaisten itsensä ammattilaisten ohjauksessa toteuttamia teoksia ja johon yhdistyy sisätiloina Orimattilan taidemuseon valotaidenäyttely ja Orimattilan kirkon sisälle toteutettava interaktiivinen valotaideteos.

Tavoitteena on saada neljänä iltana toteutettava esteetön kaikenikäisten yhteisöllinen tapahtuma.

Festivaalin toteuttajina ovat kuntalaisten lisäksi Orimattilan kirjasto-, kulttuuri- ja museopalvelut, varhaiskasvatuspalvelut, nuoriso- ja liikuntapalvelut, ikäihmisten palvelut, elinvoima- ja maankäyttöpalvelut, Orimattilan seurakunta, Orimattilan Pullomuseo sekä GreenLahti2021.

Toteutuksesta, alustava suunnitelma

Kävelyreitti:

 1. Asunto-osakeyhtiö Koivu-Hovi, asukkaiden ja Kuvataiteilija Anna Turusen yhteisövalotaideteos
 2. Veteraanipuisto, valotaidetyöpajojen tuotoksia
 3. Orimattilan Kulttuuritalo, valotaidenäyttely Taidemuseolla ja valotaidetyöpajan tuloksena valomobileitten heijastumat ikkunassa
 4. Orimattilan kirkko, Kirkko, interaktiivinen eli teos, johon kävijät voivat vaikuttaa, tilaustyö taiteilijalta
 5. Orimattilan kotiseutumuseon pihapiiri, rakennusten ikkunoihin projisoituja kaupunkilaisia esim. 1800-luvun portretteina, valotaide/potrettityöpajan tuloksena
 6. Orimattilan Pullomuseon seinä, valomaalaustyöpajan töitä projisoituina
 7. Puistotien kävelyosuus, (Heinämaan) pitsilyhtykuja, pitsityöpaja ja lyhtytyöpaja 
 8. Liikuntapiste Puistotien kävelyosuudella
 9. Orionaukio, osallistavia ja liikuntapohjaisia valotaideteoksia
 10. Koko reitin varrella asukkaiden ja yritysten toimesta lempiväreillä hehkuvat talot

Lisätietoja: kulttuuripäällikkö Henrika Suna, p. 040 569 6672, ja kuraattori Mia Kivinen, p. 041 466 2972